Confessions

Confessions

Confessions (Kokuhaku) è un film genere thriller, drammatico della durata di 106 min. diretto da Tetsuya Nakashima e interpretato da Takako Matsu, Masaki Okada, Yoshino Kimura, Mana Ashida, Kaoru Fujiwara, Kai Inowaki, Sora Iwata, Daichi Izumi, Karin Katô, Takuya Kusakawa. Prodotto nel 2010 in...
Continua...