A-Team

07.07.2014 03:25

A-Team ITA

A-Team (The A-Team) è una serie Tv genere azione, commedia creata da Fran k Lupo e Stephen J. Cannell e interpretata da George Peppard, Dirk Benedict, Dwight Schultz, Mr. T, Melinda Culea, Amy Amanda, Marla Heasley, Lance LeGault, Carl Franklin, Jack Ging, Eddie Velez, Robert Vau. Prodotta in...
Continua...