The Raid 2

04.02.2015 06:05

The Raid 2

The Raid 2 (The Raid 2: Berandal) è un film genere azione scritto, montato e diretto da Gareth Evans e interpretato da Iko Uwais, Arifin Putra, Oka Antara, Cecep Arif Rahman, Cok Simbara, Yayan Ruhian, Ryûhei Matsuda, Kazuki Kitamura, Very Tri Yulisman, Raiden Integra, Donny Alamsyah, Julie...
Continua...